ΧΗΜΕΙΑ

α) Γενικού ενδιαφέροντος

 1. Χημική κινητική. html. Το κεφάλαιο πλήρες.

 2. Γενικευμένη θεωρία οξεοβασικής συμπεριφοράς.

 3. Δομή Χημικών ενώσεων. Αναγραφή ηλεκτρονικών τύπων.

 4. Η εμφάνιση της ζωής στο Σύμπαν ως εξέλιξη χημικών συστημάτων.

 5. Αβιοτική σύνθεση φωσφίνης (φωσφανίου) PH3 στον πλανήτη Αφροδίτη.

 6. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων στα Ελληνικά και Αγγλικά.

 7. Οργανικές συνθέσεις και μετατροπές.

 8. Ταυτοποιήσεις. Εύρεση συντακτικού τύπου από φυσικοχημικά δεδομένα.

 9. Χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

 10. Hg Πλήρης παρουσίαση. html 

 11. Ορισμοί.

 12. Η χημεία του έρωτα και ο Άγιος Βαλεντίνος.   

  β) Για σχολεία

Ιδέες για δημιουργικές, ερευνητικές, διαθεματικές εργασίες και για project.

Σύμφωνα νε τις νέες απαιτήσεις.   

 

   Πειράματα χημείας video

     

      Α' Λυκείου.

 1. Μέταλλα, αμέταλλα, ιόντα πίνακας

 2. Συνοπτική ονοματολογία ανοργάνων ενώσεων.

 3. Ονοματολογία δεκάλεπτο τεστ.

 4. Ονοματολογία οξέων βάσεων αλάτων, κατ' οίκον εργασία

 5. Τα κυριότερα ιζήματα και ευδιάλυτα

 6. Χημικές εξισώσεις με απαντήσεις

 7. Απαντήσεις των χημικών εξισώσεων

 8. Περιεκτικότητα διαλύματος-μίγματος

 9. Υποδειγματικό διαγώνισμα Α' τετραμήνου

 10. Ιδέες για δημιουργικές εργασίες σχετικές με χημικές αντιδράσεις Α Λυκείου.

 11. Συγκέντρωση, καταστατική εξίσωση, ασκήσεις. 

 12. Mol, στοιχειομετρικοί υπολογισμοί, ασκήσεις.

 13. Υποδειγματικά θέματα. (3 όπως το τρίτο και 6 όπως το τέταρτο)

     Τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου για τα μαθήματα της Α Λυκείου.

 

      Β' Λυκείου

 1. Πρώτο θέμα εξετάσεων. Τράπεζα θεμάτων

 2. Τεστ κατάταξης οργανικών ενώσεων.

 3. Ονοματολογία οργανικών ενώσεων. Για το Λύκειο

 4. Ασκήσεις ονοματολογίας οργανικών ενώσεων (1)

 5. Τεστ ονοματολογίας οργανικών ενώσεων.

 6. Τεστ ονοματολογίας και ισομέρειας.

 7. Καύσεις οργανικών ενώσεων. Μεθοδική αντιμετώπιση.

 8. Ασκήσεις εύρεσης μοριακού τύπου (1).

 9. Ασκήσεις εύρεσης μοριακού τύπου από δεδομένα χημικών αντιδράσεων (2).

 10. 2 Υποδειγματικά πρόχειρα διαγωνίσματα.

 11. Πολυμερισμός ακετυλενίου. Παρουσίαση.

 12. Τεστ αντιδράσεων οργανικών οξέων.

      Γ' Λυκείου (Θετικός προσανατολισμός σύμφωνα με τη νέα ύλη 2015-16)   

 1. Πρακτικοί κανόνες εύρεσης αριθμού οξείδωσης – κυριότερες κατηγορίες οξειδωτικών και αναγωγικών.

 2. Τεστ εύρεσης αριθμού οξείδωσης.

 3. Τεστ οξειδοαναγωγής

 4. Ορισμός ταχύτητας αντίδρασης

 5. Ασκήσεις χημικής κινητικής

 6. Χημική κινητική. Εξέταση με έντυπο ερωτηματολόγιο.

 7. Διαγράμματα χημική κινητική test

 8. Ασκήσεις μοριακής χημικής ισορροπίας - απόδοση αντίδρασης.

 9. Ασκήσεις μοριακής χημικής ισορροπίας - σταθερές Kc, Kp

 10. Διαγώνισμα στη χημική ισορροπία.

 11. Υποδειγματικό διαγώνισμα (1) διάρκειας 60 λεπτών.

 12. Υποδειγματικό διαγώνισμα (2) διάρκειας 60 λεπτών.

 13. Φύλλο βαθμολόγησης εξετάσεων Ιουνίου.

 14. Ερμηνεία οξεοβασικής συμπεριφοράς με τρεις θεωρίες.

 15. Ασκήσεις ιοντικής ισορροπίας.

 16. Ιοντική ισορροπία interactive ερωτηματολόγιο

 17. Αλκαλιμετρία. Υπολογιστικό φύλλο για εργαστηριακή άσκηση Γ Λυκείου.

 18. Καμπύλη εξουδετέρωσης τέστ.

 19. Άσκηση με δεδομένα ογκομέτρησης.

 20. Τροχιακά πίνακας.

 21. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 22. Κατανομή ηλεκτρονίων κείμενο.

 23. Κατανομή ηλεκτρονίων - υπολογιστικό φύλλο Ecxel

 24. Κατανομή ηλεκτρονίων. Παρουσίαση.

 25. Κατανομή ηλεκτρονίων. Interactive ερωτηματολόγιο.

 26. Κβαντικοί αριθμοί - Κατανομή ηλεκτρονίων. (1) Υποδειγματικά θέματα διαγωνίσματος

 27. Κβαντικοί αριθμοί - Κατανομή ηλεκτρονίων. (2) Υποδειγματικά θέματα διαγωνίσματος

 28. Ατομική ακτίνα - Ενέργεια ιοντισμού. Υποδειγματικά θέματα διαγωνίσματος

 29. Υβριδισμός. Παρουσίαση

 30. Οργανομαγνησιακές ενώσεις τεστ(1).

 31. Οργανομαγνησιακές ενώσεις τεστ(2).

 32. Οξείδωση αλκοολών.

 33. Διαγώνισμα pH ρυθμιστικά διαλύματα

 34. Εύρεση συντακτικού τύπου - Ταυτοποιήσεις.

 35. Οδηγός ταυτοποιήσεων

 36. Θέματα χημικής κινητικής για καθηγητές.

 37. Λίγο πριν τις εξετάσεις

 38. α) Μικρή άσκηση β) Μικρή λυμένη άσκηση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

   Θέματα και λύσεις χημείας Πανελλαδικών 2021

   Θέματα και λύσεις χημείας Πανελλαδικών 2019.

   Λύσεις θεμάτων χημείας 2016 α) Νέου συστήματος β) Παλαιού συστήματος. της ΕΕΧ

   Θέματα χημείας πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι το 2016

   Λύσεις και αναλυτική μοριοδότηση των απαντήσεων χημείας 2016 νέου τύπου.     

   Θέματα 32ου πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού χημείας έτους 2018 - Απαντήσεις θεμάτων

     


Συνοπτικό βιογραφικό - C.V.
 Mail: info@polkarag.gr
  και polkarag@sch.gr 

  

 Περιοδικός πίνακας των στοιχείων (διαδραστικός σε πολλές γλώσσες)

  Ονοματολογία οργανικών ενώσεων της IUPAC (στα αγγλικά)

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
ΝΟΗΣΙΣ

YFANTIA TERRA. Καλλιέργεια και απόσταξη λεβάντας στον Ασκό Θεσσαλονίκης

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου για την Α και Β Λυκείου

Ημέρα χημείας 2016 Διαδραστική έκθεση πειραμάτων. Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ
για σχολεία

 1. Ταλάντωση interactive ερωτηματολόγιο

 2. Άνωση interactive ερωτηματολόγιο

 3. Ηλεκτρισμός interactive ερωτηματολόγιο

 4. Διάθλαση interactive ερωτηματολόγιο

 5. Προσομοιώσεις πειραμάτων φυσικής. Του γεωλόγου Λευτέρη Παπαδόπουλου.

 6. Τεστ ηλεκτρισμός Β Γυμνασίου.

 7. Τεστ ταλαντώσεις

 8. Τεστ Γ Γυμνασίου. Βαρύτητα ελεύθερη πτώση.

 9. Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίου (1)

 10. Θέματα απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίου (2)

 11. Α' Λυκείου τεστ σύστημα μονάδων.

 12. Α' Λυκείου τεστ κίνηση.

 13. Α' Λυκείου θέματα προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου.(1)

 14. Α' Λυκείου θέματα προαγωγικών εξετάσεων. (2)

   Πειράματα φυσικής video

 Τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου για την
Α και Β Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

 1. Αστρολογία και Αστρονομία, παραεπιστήμη και Επιστήμη. Κείμενο

 2. Επιστήμη και παραεπιστήμη. Παρουσίαση

 3. Επιστήμη και παραεπιστήμη - Διάλεξη Video

 4. Συνοπτική ιστορία της αστρολογίας.

 5. Γέννηση εξέλιξη και θάνατος αστέρων

 6. Πλανήτες. Παρουσίαση

 7. Ουράνια αρμονία.

 8. Γαλαξίες, αστρικά σμήνη, νεφελώματα. Κείμενο

 9. Γαλαξίες, αστρικά σμήνη, νεφελώματα. Παρουσίαση

 10. Ο Kepler και το Αστέρι της Βηθλεέμ. Κείμενο

 11. Ο Kepler και το Αστέρι της Βηθλεέμ. Παρουσίαση

 12. Έτος και εποχή γεννήσεως Ιησού Χριστού.

 13. H μαρτυρία των απολιθωμάτων και ορυκτά εξωγήινης προέλευσης. Παρουσίαση

 14. Kepler. Βιογραφία και έργο. Κείμενο

 15. Kepler. Παρουσίαση 

 16. Η ανακάλυψη του Ποσειδώνα. Παρουσίαση.

 17. Εξωηλιακοί πλανήτες. Οι αποστάσεις των τροχιών τους από τον αστέρα τους. Μαθηματικός τύπος.

 18. Το μάθημα της αστρονομίας και ερευνητικές εργασίες τύπου project

Περί ημερολογίων

19. Περί ημερολογίων. Κείμενο.

20. Περί ημερολογίων. Παρουσίαση

21. Περί ημερολογίων. Διάλεξη στο ΝΟΗΣΙΣ.

22. Διαρκές ημερολόγιο. Μορφή html.

23. Διαρκές ημερολόγιο. Μορφή excel.

24. Συνοπτικό διαρκές ημερολόγιο. Αντιστοίχηση ημέρας του μήνα με ημέρα της εβδομάδας.

25. Ημερομηνίες εορτασμού του Πάσχα. Μορφή ecxel.

26. Ημερομηνίες εορτασμού του Πάσχα. Μορφή html.

27. Υπολογισμός εορτασμού του Πάσχα έτους 2024

 

Διαδραστικός χάρτης του Ουρανού

Φάσεις της Σελήνης (Σεληνιακό ημερολόγιο)

Διαρκές ημερολόγιο σε δέκα γλώσσες

Περί θερινής ώρας

Περί Αγίου Βαλεντίνου.

Η αναγκαιότητα επαναφοράς του μαθήματος της Αστρονομίας στο πρόγραμμα του Λυκείου

  Υποδειγματικές εργασίες project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 

 1. Πυρηνική ενέργεια: Μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του
  Χρήστου Ελευθεριάδη, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ

 2. Μείωση του CO2 της ατμόσφαιρας με απομάκρυνση C από τον κύκλο του C.

 3. Φωτορύπανση

 4. Φωτορύπανση, παρουσίαση

 5. Χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

 6. Χορήγηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

 7. Κλιματικές αλλαγές κείμενο

 8. Κλιματικές αλλαγές, παρουσίαση

 9. Ο υδράργυρος είναι επικίνδυνος. Επιπτώσεις στο οικοσύστημα και στον άνθρωπο.

 10. Τα βιοκαύσιμα  και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κείμενο

 11. Βιοκαύσιμα, παρουσίαση

YFANTIA TERRA. Καλλιέργεια και απόσταξη λεβάντας στον Ασκό Θεσσαλονίκης

Τα «πάντα» σχετικά με το τσάι του βουνού. Των χημικών Δ. Σιούλα και Α. Σχιζοδήμου.

 Σιτάρι και ελληνική ανευθυνότητα.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Υποδειγματικά θέματα εξετάσεων

 1. Τεστ Α' Γυμνασίου

 2. Θέματα εξετάσεων Ιουνίου Α Γυμνασίου

 3. Τεστ Γ' Γυμνασίου (1)

 4. Τεστ Γ' Γυμνασίου (2)

 5. Δομή DNA B Λυκείου

 6. Διαγώνισμα Β Λυκείου 2019-2

 7. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού - λάθους Γ' Λυκείου γενικής παιδείας.

 8. Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης Γ' Λυκείου γενικής παιδείας.

 9. Διαγώνισμα Γ' Λυκείου γενικής παιδείας.

 10. Τμήματα DNA, RNA.

 Τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου για την
Α και Β Λυκείου

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΑ

 1. Απολιθώματα περιοχής Δήμου Άργους Ορεστικού. Ιδιωτική συλλογή

 2. Αποδείξεις μετακίνησης λιθοσφαιρικών πλακών.

 3. Τεστ Α' Γυμνασίου

 4. Υπόδειγμα προφορικών προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου Α Γυμνασίου 

 5. Υπόδειγμα προφορικών προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου Β Γυμνασίου

 

 

 

 

  

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Μικρά Ασία. Στοιχεία του 1904 της χερσονήσου του Μαρμαρά

 2. Χάρτες

 3. Φωτογραφίες.

 4. Ο πρώτος πανηγυρικός για την απελευθέρωση του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας)

 5. Έγγραφα από Μικρά Ασία

 6. Ζωή Μελά

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

 1. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου.

 2. Αξιολόγηση

 3. Αξιολόγηση παρουσίαση

 4. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και κοινωνιομετρία.html

 5. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και κοινωνιομετρία. Παρουσίαση

 6. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

 7. Αξιολόγηση στο project και στην ομαδοσυνεργατική γενικότερα

 8. Κοινωνιομετρία

 9. Κοινωνιομήτρα(3), κοινονιωμήτρα(4)

 10. Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος.

 11. Ένας μαθητής μιλάει στο δάσκαλό του.

 12. Το Σχολείο που σκοτώνει τη δημιουργικότητα. video.

 13. Φύλλο βαθμολόγησης 2016

 14. Πρόταση διδασκαλίας χημείας Β' Λυκείου.

 

 

  Δυσλεξία και ικανότητα οδήγησης.

 

   

   

Chemistry

1. Organic synthesis.

2. Chemical kinetics

3. A generalized theory of acidobasic and redox behaviour.

4. Chemistry experiments video

5. Photo pentacen

 

Astronomy - Calendars

1. Abiotic synthesis of phosphine (phosphane) on planet Venus

2. Astrology and Astronomy. (Kepler, science and pseudoscience).

3. Extrasolar planets. The distances from their stars. A mathematical formula.

4. Mathematical formula for the finding of relative distances of orbits of planets and satellites.

5. Calendar (perpetual)

6. A brief perpetual calendar

7. The necessity of establishing a new calendar system

8. Dates of the Easter

 

Environment

1. Photopollution (or Lightpollution)

2. Biofuels and the greenhouse effect.  Public informance education

 

Didactic method

1. Cooperative learning and sociometry.

2. Evaluation.

 

Chimie

1. Syntheses_organique.

2. Hybridation.

3. Théorie généralisée sur le comportement acido-basique.

4. Expériences de chimie. Vidéo.

 

Astronomie - Calendriers

1. Astrologie et astronomie. Fausse science et science.

2. Vie extraterrestre. Que recherchons - nous ?

3. Les planètes géantes du système solaire et la découverte de Neptune. Présentation.

4. Formule mathematique pour le calcul des positions relatives des orbites des planetes et des satellites.

5. Formule mathématique pour le calcul des positions des orbites d’exoplanètes.

6.  Kepler et l’étoile de Bethléem. Une approche différente

7. Calendriers et réforme du calendrier

8. Calendrier perpetuel

9. Calendrier perpetuele synoptique

10. Dates de la fête de Pâques

11. Saint-Valentin

12. La nécessité d’instituer un nouveau système calendaire.

 

Environment

1. La pollution lumineuse. Impacts sur l’écosystème et l’économie.

2. Pourquoi le mercure est- il dangereux ?

 

Didactique

1. Apprentissage coopératif et sociométrie

2. Evaluation  

    

1. Calendario perpetuo html.   Calendario perpetuo ecxel.

2. Calendário perpétuo html  Calendário perpétuo ecxel.

3. Calendario perpetuo html.   Calendario perpetuo ecxel.

4. Ewiger Kalender html.      Ewiger Kalender ecxel  

5. Вечный Календа́рь html.  Вечный Календа́рь ecxel  

6. 万年历. html.    万年. ecxel.

7. Eeuwigdurende kalender.   

 

 

 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Μηχανές αναζήτησης:

Google   Υahoo   Ask   Bing 

Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
facebook   Skype   Myspace  Twitter

Mail:

Gmail / Mail Yahoo / Mail Σχολικού Δικτύου / Mail polkarag

Πληροφορίες:

Έλεγχος ασφάλισης αυτοκινήτου.

Ελληνικό κτηματολόγιο χάρτες

Εντοπισμός πόλεων και οδών σε όλο τον Κόσμο με το τοπικό αλφάβητο.

Εορτολόγιο

Εύρεση του ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)

Ζωντανές Web Κάμερες HD σε όλο τον κόσμο.

Ζωντανές Web Κάμερες στην Ελλάδα.

Ημέρα και ώρα σε κάθε χώρα τώρα.

Μετεωρολογικές προβλέψεις meteo.gr και freemeteo.gr

Παγκόσμιες ημέρες, εβδομάδες, έτη. 

Ραδιοφωνικοί σταθμοί Ελλάδος. Αθήνας. Θεσσαλονίκης.

Χιλιομετρικές αποστάσεις και οδηγίες κατεύθυνσης

Υπηρεσίες:

Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκκαθαριστικό μηνιαίων αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων με τους κωδικούς του taxis

Εκκαθαριστικό κύριας σύνταξης. Επικουρικής σύνταξης. Βεβαίωση συντάξεων για φορολογική χρήση. 

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Υποστηρικτικό υλικό, σχολικά βιβλία κτλ.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Υπουργείο Παιδείας

Επιστημονικά σωματεία και Ιδρύματα:

Ένωση Ελλήνων Χημικών

Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων

Ελληνική Μαθηματική Εταιρία

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης .

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας "ΝΟΗΣΙΣ"

Ελληνικό Mουσείο Tεχνολογίας

Ίδρυμα Ευγενίδου

Όμιλος Φίλων Αστρονομίας

Σωματεία ερασιτεχνικής αστρονομίας και ιστοσελίδες ερασιτεχνών αστρονόμων

Λοιπά σωματεία και μορφωτικοί σύλλογοι:

Εναλλακτική  κοινότητα "Πελίτι"

Αξιόλογες ιστοσελίδες σχετικές με τη χημεία
Northern Illinois University. Department of chemistry.

Chemistry Guide
Χημειόραμα

Διάφορα:

Τεστ χαρακτήρα

Αξέχαστα τραγούδια

Στιγμιότυπα από το Αργείτικο καρναβάλι 2013

Περί εκκρεμών συντάξεων.pdf

Περί εκκρεμών συντάξεων. html

 

Μεταφραστής on line

Πολείται κτήμα στην Καλλιθέα Χαλκιδικής

Διαρκές ημερολόγιο σε δέκα γλώσσες

Συνοπτικό διαρκές ημερολόγιο.

Δυσλεξία και ικανότητα οδήγησης.

Περί θερινής ώρας

Περί Αγίου Βαλεντίνου.

Αγγλικά επιπέδου Β1 (Lower) και Γ1
(
Advance
)

Περιοδικός πίνακας των στοιχείων (διαδραστικός σε πολλές γλώσσες)

  Ονοματολογία οργανικών ενώσεων της IUPAC (στα αγγλικά)

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων

Σιτάρι και ελληνική ανευθυνότητα.

Κουφώματα αλουμινίου alutrust

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Ημέρα της γυναίκας 8 Μαρτίου

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

Κατασκευή ιστοσελίδας:  Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης, Φωτεινή Καραγκιοζίδου