Πειράματα χημείας video

 1. Κάτοπτρο  αργύρου. Tollens reaction

 2. Οξείδωση αλδεϋδομάδας με φελίγγειο υγρό.

 3. Οξείδωση αλκοόλης σε καρβωνυλική ένωση με CuO.

 4. Επίδραση της θερμοκρασίας στη θέση Χημικής Ισορροπίας.

 5. Αλοφορμική αντίδραση σε δύο λεπτά.

 6. Ηλεκτρόλυση διαλύματος ΚΙ

 7. Τέλεια και ατελής καύση

 8. Επίδραση Κ ή Na σε νερό. Σχεδόν ασφαλής μέθοδος.

 9. Ηλεκτρικό στοιχείο Cu - Mg

 10. Παραγωγή και ανίχνευση CO2 και O2  

 11. Παραγωγή και ανίχνευση Ο3

 12. Σειρά δραστικότητας μετάλλων

 13. Χημική κινητική - διάγραμμα

 14. Χημική κινητική. Συγκέντρωση - θερμοκρασία.

 15. Ανάφλεξη. Εντυπωσιακό αλλά όχι διδακτικό.

 16. Ογκομέτρηση διαλύματος οξικού οξέος  από διάλυμα NaOH με τη χρήση ψηφιακού πεχαμέτρου και του προγράμματος Η/Υ Office Excel

 17. Πείραμα έκπληξη με άλλον παρουσιαστή. (για να σπάσουμε τη μονοτονία)

        www.polkarag.gr