α) το Α      β) το Β    γ) έχουν την ίδια πυκνότητα

  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ        ΕΡΩΤΗΣΗ 1     ΕΡΩΤΗΣΗ 2