Η      θ1       θ2      θ3      θ4

     ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ        ΕΡΩΤΗΣΗ 2   ΕΡΩΤΗΣΗ 3