ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1.  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αποτελεί προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί μια 
ταλάντωση;
α) Να υπάρχει χρονόμετρο

β) Να υπάρχει ελατήριο
γ) Να μην υπάρχουν τριβές
δ) Να ασκηθεί αρχικά μια δύναμη η οποία θα απομακρύνει ένα σώμα από την αρχική 
θέση ισορροπίας.

2. Πότε το σώμα που εκτελεί ταλάντωση έχει τη μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια;
α) Όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας
β) Όταν το σώμα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από την αρχική θέση ισορροπίας
γ) Όταν το σώμα έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα
δ) Όταν δεν υπάρχουν τριβές.

3. Πότε το σώμα που εκτελεί ταλάντωση έχει τη μεγαλύτερη κινητική ενέργεια;
α) Όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας
β) Όταν το σώμα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από την αρχική θέση ισορροπίας
γ) Όταν το σώμα έχει τη μικρότερη ταχύτητα
δ) Όταν δεν υπάρχουν τριβές.

4. Δίνεται ο τύπος:

και ότι η επιτάχυνση βαρύτητας στον ισημερινό είναι gι = 9,78 m/s2 και στους πόλους gπ = 9,83 m/s2
Σε ποια από τις παρακάτω ηπείρους η συχνότητα ενός εκκρεμούς είναι μεγαλύτερη;
α) στην Ανταρκτική    β) στην Αφρική (κεντρική)  γ) στην Ευρώπη (Γερμανία).


ΕΙΣΟΔΟΣ                   

© Copyright Πολυχρόνης Σ. Καραγκιοζίδης