ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ VIDEO

 

1) Επιφανειακή τάση

2) Συμπιεστά και ασυμπίεστα. Μεταβολή πλεύσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πειράματα χημείας εδώ