ΑΝΩΣΗ

1. Ποια η σχέση της πυκνότητας του υγρού dυ και της πυκνότητας του στερεού dΣ στις παρακάτω περιπτώσεις;                                 

1
α)  dυ > dΣ1
 β)  dυ < dΣ1
 γ)  dυ = dΣ1

 

2
α)  dυ > dΣ2
β) dυ < dΣ2
 γ)  dυ = dΣ2

 

3
α)  dυ > dΣ4
β) dυ < dΣ4
 γ)  dυ = dΣ4

 

2. Ποια η σχέση των πυκνοτήτων dΣ2  και dΣ3 των σωμάτων Σ2  και Σ3 στις παρακάτω περιπτώσεις; 

α) dΣ2 > dΣ3
β) dΣ2 < dΣ3
 γ) dΣ2 = dΣ3

 

© Copyright Πολυχρόνης Σ. Καραγκιοζίδης