Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε
υποδειγματικές ερευνητικές εργασίες.
Είναι δομημένες και χωρισμένες σε τομείς, δηλαδή σε κεφάλαια, όπως θα έπρεπε να επεξεργασθούν.
Υπάρχει σχετική ενδεικτική βιβλιογραφία και στα περισσότερα αντίστοιχη παρουσίαση power point με εικόνες.
Είναι κυρίως κείμενα και παρουσιάσεις επιλεγμένων διαλέξεών και δημοσιεύσεών μου,
σε μορφή pdf, doc, html και pps.
Πολλές από αυτές είναι γραμμένες σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.
Ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων χημείας, αστρονομίας και περιβάλλοντος με την
αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα, είναι χρήσιμος για όσους ασχολούνται με τη γλώσσα αυτή.
 
Τα βιοκαύσιμα  και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ενημέρωση του κοινού – εκπαίδευση

1) Κείμενο.  2) Παρουσίαση

 

Εξωγήινη ζωή. Τι αναζητούμε  και που ενδεχομένως θα βρεθεί.

1) Κείμενο  2) Παρουσίαση

 

Αστρολογία και Αστρονομία, παραεπιστήμη και Επιστήμη

1) Κείμενο  2) Παρουσίαση

 

Χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα δημητριακών. Επιπτώσεις στο οικοσύστημα
και στον άνθρωπο.
http://www.polkarag.gr/FILES/env/fertilizerpesticides/start.htm

 

Γιατί ο υδράργυρος είναι επικίνδυνος;
http://www.polkarag.gr/FILES/chem/Hg/Hg_fils/harmful.htm

 

Η εξέλιξη του ημερολογίου και η προτεινόμενη ημερολογιακή μεταρρύθμιση.

1) Κείμενο   2) Παρουσίαση
Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα ημερολόγια:
http://www.polkarag.gr/FILES/astr/diarkes imerologio/index_0.htm
http://www.polkarag.gr/FILES/astr/calendar-2table.htm
http://www.polkarag.gr/FILES/astr/pasha.htm
 

 
Φωτορύπανση. Επιπτώσεις στο οικοσύστημα και στον άνθρωπο.
http://www.polkarag.gr/FILES/env/Photopollution gr.doc
http://www.polkarag.gr/FILES/env/LIGHTPOLUTION.pps 

 

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

http://www.polkarag.gr/FILES/astr/Science_and_pseudoscience.pdf

http://www.polkarag.gr/FILES/astr/calendar_reformation.doc

http://www.polkarag.gr/FILES/env/Karagkiozidis  Photopollution.doc

http://www.polkarag.gr/FILES/env/bifuels_en.doc

 

ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

http://www.polkarag.gr/FILES/astr/science_et_ fausse_science.pdf
http://www.polkarag.gr/FILES/astr/vie_extraterrestre.htm
http://www.polkarag.gr/FILES/astr/calendriers.pdf 
http://www.polkarag.gr/FILES/astr/Le Verrier.pps
http://www.polkarag.gr/FILES/chem/Hg/Hg_fils/hg_dangr.htm

http://www.polkarag.gr/FILES/env/pollution_lumineuse.pdf