Τις καλύτερες ευχές σε ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει για ένα άνδρα: τη γυναίκα.

Από μένα σε όλες τις γυναίκες του Κόσμου για τη ημέρα της γυναίκας 8 Μαρτίου.