ΕΡΩΤΗΣΗ 1

  Η κατανομή ηλεκτρονίων του 8Ο στη θεμελιώδη κατάσταση είναι:
α) 1s2  2s2  2p2x  2p2y
β)  1s2  2p2x  2p2y   2p2z  
γ)  1s2  2s2  2p1x  2p1y   2p1z  
δ)
1s2  2s2  2p1x  2p2y   2p1z  

Επόμενη ερώτηση      Επιστροφή στην αρχική σελίδα