ΘΕΜΑ 2

Μονωτής είναι:
α) κάθε σώμα στο οποίο μπορούν να απομονωθούν τα θετικά και τα αρνητικά φορτία.
β) κάθε σώμα που δεν μπορεί να ηλεκτρισθεί
γ) κάθε σώμα που όταν ηλεκτρίζεται με επαφή, ηλεκτρίζεται σε όλη του την
έκταση
δ) κάθε σώμα που όταν ηλεκτρίζεται με επαφή, δεν ηλεκτρίζεται σε όλη του την έκταση

          Προηγούμενο θέμα           Επόμενο θέμα