ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

    Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στα δημητριακά είναι κυρίως εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και ζιζανιοκτόνα. Το δρων συστατικό των φυτοφαρμάκων είναι μια ή περισσότερες από τις παρακάτω χημικές ουσίες:
    Παράγωγα βενζολίου όπως εξαχλωροκυκλοεξάνιο, διάφορα χλωριομένα κυκλοδιένια κλπ. Ετεροκυκλικά παράγωγα (τέτοια υπάρχουν στα φυτοφάρμακα διαζινόν φωσφαζόνη ) κλπ. 
Φαινοξυαλειφατικά οξέα, αμίδια, παράγωγα νιτροτολουϊδίνης, παράγωγα ουρίας, καρβαμιδικά ή θειοκαρβαμιδικά παράγωγα, τριοξίνες, χλωριωμένα αλειφατικά ή αρωματικά οξέα, παράγωγα φαινολών και νιτριλίων κ.τ.λ.