ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   Οι σύγχρονες απαιτήσεις για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωργική απόδοση, επέβαλαν τη χρήση διαφόρων χημικών μέσων, όπως είναι τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα. Η χρήση όμως αυτή, δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστα. 
   Με την ιδιότητά μου ως χημικός αλλά και ως καλλιεργητής σιτηρών (200 στρεμμάτων), μελέτησα πειραματίσθηκα και έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία θεωρώ πολύτιμα.
   
Στο - αυτό απομυθοποιούνται κάποιες βλαπτικές συνέπειες από τη χρήση των χημικών λιπασμάτων, τονίζονται οι πραγματικές επιπτώσεις τους στο οικοσύστημα, επισημαίνεται ο τεράστιος κίνδυνος από τη χρήση των φυτοφαρμάκων και υποδεικνύονται τρόποι προστασίας. Έτσι αποδεικνύεται η έλλειψη χημικής και περιβαλλοντικής παιδείας στον τόπο μας, με τις τραγικές της επιπτώσεις.