ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

     Η κυριότερη ασθένεια που προκαλείται με την μακροχρόνια επαφή, έστω και μικρών ποσοτήτων φυτοφαρμάκων, είναι ο καρκίνος και κυρίως ο καρκίνος του προστάτη , ο οποίος θεωρείται ως η επαγγελματική νόσος των γεωργών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
    Τα ζιζανιοκτόνα είναι τα πλέον "ύπουλα" φυτοφάρμακα, διότι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στους ανθρώπους, αν δεν λαμβάνονται τα πρόσφορα μέτρα, τα οποία δυστυχώς στην πατρίδα μας αγνοούνται.
    Τα φυτοφάρμακα αυτά, απορροφώνται από όλα τα φυτά και στην συνέχεια ξηραίνουν επιλεκτικώς κάποια απ’ αυτά (τα ανεπιθύμητα ζιζάνια). Η κατάποση, εισπνοή και η επαφή με το δέρμα των εν λόγω φυτοφαρμάκων, προκαλεί σοβαρές βλάβες στην υγεία των ανθρώπων, όπως  προαναφέρθηκε. Η δράση τους διαρκεί από έναν μέχρι τρεις μήνες. Μετά λοιπόν από τον ψεκασμό του αγρού, επιβάλλεται να αποφεύγεται η επαφή με τα ψεκασμένα φυτά, για όσο χρονικό διάστημα αναγράφεται στις οδηγίες του φαρμάκου. Ο χρόνος αυτός είναι από 20 μέχρι 90 ημέρες. Επειδή το φάρμακο απορροφάται από το φυτό και δρα σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, το πλύσιμο όσο σχολαστικό και αν είναι δεν μας απαλλάσσει από το πρόβλημα.
   Η καταπολέμηση των ζιζανίων, δεν επέρχεται αμέσως , αλλά μετά την παρέλευση αρκετών ημερών. Κάποιοι άνθρωποι έχουν την συνήθεια, να συλλέγουν χόρτα από τα ερείσματα των αγρών , αλλά και μέσα από τους αγρούς (π.χ. ραδίκια, ζοχούς κλπ.), τα οποία έχουν απορροφήσει μεν φυτοφάρμακο, αλλά δεν παρήλθε ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να ξηραθούν. Έτσι μεταφέρουν τις επικίνδυνες αυτές ουσίες και σε άλλους ανθρώπους. Άλλοι πάλι, βόσκουν μικρά κοπάδια ζώων στις άκρες των χωραφιών που ψεκάσθηκαν, με αποτέλεσμα το κρέας και τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα , να καθίστανται επικίνδυνα.