ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2014

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (του Υπουργείου Παιδείας)

Προκαταρτικές ενέργειες αξιολόγησης από Σχολικό Σύμβουλο (του Υπουργείου Παιδείας)

Εφαρμογή αξιολόγησης