ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ

     Ο Hg χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή διαφόρων επιστημονικών οργάνων, όπως θερμόμετρα, βαρόμετρα, αντλίες διαχύσεως, φωτιστικά σώματα κ. α. Χρησιμοποιείται ακόμη για την παρασκευή αμαλγαμάτων τα οποία αναφέρονται σε ξεχωριστή σελίδα.
     Οι χλωριούχες ενώσεις του Hg χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτροδίων και αντισηπτικών ουσιών.
      O κροτικός υδράργυρος Hg(ONC)2.1/2H2O σε μίγμα με KClO3 χρησιμοποιείται ως πυροκροτητής. Παρασκευάζεται κατά την επίδραση μίγματος νιτρικού οξέος και αιθανόλης σε υδράργυρο.
    Ήδη στι αρχές του 21ου αιώνα ανακοινώθηκε η κατασκευή του ακριβέστερου ρολογιού με τεχνολογία λέϊζερ και ένα άτομο Hg.


   

//

//

//

//