ΙΣΟΤΟΠΑ

 

Ισότοπο

Ημιπερίοδος ζωής

Hg-194

520.0 έτη

Hg-196

σταθερό

Hg-197

2.7 ημέρες

Hg-197m

23.8 ώρες

Hg-198

σταθερό

Hg-199

σταθερό

Hg-200

σταθερό

Hg-201

σταθερό

Hg-202

σταθερό

Hg-203

46.6 ημέρες

Hg-204

σταθερό

Hg-206

8.2 λεπτά

 

//

//

//

//