ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Όνομα:

Ελληνικά: Υδράργυρος

Λατινικά: Ηydrargyrum

Αγγλικά: Mercury                                                                           

Γαλλικά: Mercure

Γερμανικά: Quecksilber

Ιταλικά: Mercurio

Ισπανικά: Mercurio

Προέλευση ονόματος:

Ελληνικού: Υγρός άργυρος

Λατινογενών γλωσσών: Από τον πλανήτη Ερμή ( Mercurius)

Σύμβολο: Hg

Προέλευση συμβόλου: Από τη λατινική λέξη "Ηydrargyrum"

Ατομικός αριθμός: 80

Ατομική μάζα: 200.59 amu

Αριθμός νετρονίων: 121

Χαρακτηρισμός ως στοιχείο: Μέταλλο, μεταβατικό στοιχείο.

Πυκνότητα στους 293° Κ : 13,456 g/mL

Χρώμα: αργυρόλευκο

Σημείο τήξης: -38,87° C

Σημείο ζέσης: 356,58° C

Κρυσταλλική δομή: Ρομβοειδές.

Ημερομηνία ανακάλυψης: Γνωστό από την αρχαιότητα.

Χρήσεις (κυριότερες) : Θερμόμετρα, βαρόμετρα, λαμπτήρες φθορισμού, μπαταρίες, αμαλγάματα.

Τοξικότητα: Μεγάλη.

Κύρια πηγή προέλευσης: Ορυκτό κιννάβαρι.

                                                                                                                                 

                                                                                 

//

//

//

//