ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

 

     Ο Hg, όπως και όλα τα βαριά στοιχεία, σχηματίσθηκε σε μια προχωρημένη φάση της εξέλιξης του σύμπαντος, συγκεκριμένα μετά τη δημιουργία αστέρων και γαλαξιών.
     Σύμφωνα με τις σύγχρονες κοσμολογικές θεωρίες, το σύμπαν δημιουργήθηκε πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.
     Λέγοντας δημιουργία του σύμπαντος εννοούμε τη δημιουργία χώρου χρόνου και ενέργειας. Όταν το σύμπαν είχε ηλικία ενός μόνον δευτερολέπτου, δημιουργήθηκε από την ενέργεια ύλη με τη μορφή ηλεκτρονίων και πρωτονίων, δηλαδή πυρήνων του απλούστερου ατόμου του υδρογόνου. Στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την πρώιμη φάση εξέλιξης του σύμπαντος, δημιουργήθηκε μικρή ποσότητα He και ίχνη Li.
     Στη τωρινή φάση εξέλιξης του σύμπαντος, τα χημικά στοιχεία δημιουργούνται:

α) Στους αστέρες.

β) Κατά τις εκρήξεις αστέρων τύπου supernova.

γ) Κατά τη σύγκρουση αστρικών λειψάνων, πλην μελανών οπών, ή κατά τη σύγκρουση αστρικών λειψάνων με αστέρες.                                                                                                            

δ) Κατά τη μεταστοιχείωση κάποιων χημικών στοιχείων του μεσοαστρικού κονιορτού από την κοσμική ακτινοβολία.

     Ο Hg δημιουργείται στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τις εκρήξεις supernova.
     Οι κοσμολογικές θεωρίες σχηματισμού των χημικών στοιχείων συμφωνούν ικανοποιητικά με την παρατηρούμενη περιεκτικότητα των χημικών στοιχείων στο σύμπαν.

                                                  

                                                                                                                                         

//

//

//

//