ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΑ

                                                                                                                                    

     Η αντιπαράθεση όσον αφορά την ασφάλεια των οδοντικών αμαλγαμάτων έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Ενώ οι υπέρμαχοι συνεχίζουν να διαβεβαιώνουν για την ασφάλεια των αμαλγαμάτων αναφέροντας τα εκατομμύρια των πολφικών κοιλοτήτων που σφραγίζονται κάθε χρόνο με αμαλγάματα χωρίς την πρόκληση καμίας (προφανούς) παρενέργειας, οι αντίπαλοι απαιτούν την άμεση απαγόρευση των οδοντικών αμαλγαμάτων, επικαλούμενοι μελέτες που αποδεικνύουν ότι σημαντικές ποσότητες υδραργύρου από τέτοια σφραγίσματα ελευθερώνονται και απορροφώνται. Το αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύεται ο υδράργυρος στα όργανα και τους ιστούς, και σε έγκυες γυναίκες ακόμα και στο έμβρυο.
     Αν και οι επιπτώσεις στην υγεία από τη συσσώρευση υδραργύρου στο ανθρώπινο σώμα δεν έχουν γίνει πλήρως αντιληπτές, η προσοχή που δίνεται στον υδράργυρο ολοένα και αυξάνεται καθώς θεωρείται τοξικό και γι αυτό το λόγο υπάρχει η υπόνοια ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας χρόνιων ασθενειών.
     Οι υπέρμαχοι των αμαλγαμάτων θεωρούν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχτεί. Επίσης επισημαίνουν ότι πολλά από τα συμπτώματα που αποδίδονται στη χρόνια έκθεση στον υδράργυρο από τα σφραγίσματα αμαλγαμάτων δεν είναι συγκεκριμένα για να έχουν σχέση και επιχειρηματολογούν περαιτέρω λέγοντας ότι δεδομένης της απουσίας μιας κατάλληλης αντικατάστασης χαμηλού κόστους, μια απαγόρευση των αμαλγαμάτων θα είχε σοβαρές πρακτικές και οικονομικές συνέπειες.
     Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη αντίθεση στη χρήση των αμαλγαμάτων, επαγγελματίες οδοντίατροι σε πολλές χώρες αναθεωρούν ολοένα και πιο συχνά τις προηγούμενες τοποθετήσεις τους και κρατικοί αξιωματούχοι ετοιμάζουν κανονισμούς για την περιορισμένη χρήση και την τελική απαγόρευση όλων των οδοντικών υλικών βασισμένων στα αμαλγάματα.   

                                                                                                                                                                              

//

//

//

//