Στη σελίδα αυτή παραθέτουμε εικόνες και σύμβολα, από αλχημικές διατριβές, που αφορούν τον "φιλοσοφικό" υδράργυρο.

 

 

 

 

 

 

 

Για επιστροφή στα "ιστορικά δεδομένα" κλείστε τη σελίδα.

//

//

//

//