ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Από το γραμμικό φάσμα εκπομπής και απορρόφησης των μεσοαστρικών νεφών και των αστέρων, καθώς και από χημικές αναλύσεις τμημάτων της εξωτερικής επιφάνειας της Γης και μετεωριτών, προκύπτει η ακόλουθη περιεκτικότητα:

 

ppb
κατά βάρος

ppb
κατ' αριθμό ατόμων

Στο σύμπαν

1

0,006

Στον στερεό φλοιό της Γης

20

0,12

Στο θαλασσινό νερό

0,05

0,0015

ppb: μέρη ανά δισεκατομμύριο.

//

//

//

//